Haurren kontrako sexu indarkeriaren aurrean inpunitaterik EZ!!!

Deialdiak-Convocatorias

NORK  Haurren  kontrako  indarkeriarik  ez!  plataforma
NON    Bilboko Areatzan (euria egitekotan Ekoetxean-­‐Pilota  kalea-­‐)
NOIZ   Ekainak  6,  11.15etan

Bost   haurretatik   batek   indarkeria   sexuala   jasotzen   badu,   zenbat erasotzailerekin  batera elkar  bizi  gara  gure  inguruan?

NAHIKOA  DA!  GUK  SINISTEN  DIZUEGU  TXIKITXU.

Bizkaiko  gizarte-­‐egiturako  kolektibo  eta  pertsona  ezberdin  asko,  inguruan  izandako  haurren kontrako  indarkeri  kasuak  direla  eta,  gaia  gizartaratzeko  duen  garrantzi  eta  urgentziaz ohartu  gara:  salatzen  diren  sexu-­‐abusuak  kontuan  hartuta,  hamairu  urtetik  beherako  4 neskatotik  1ek  eta  7  mutiletik  1ek,  sexu-­‐abusuak  jasan  ditu  noizbait  bere  bizitzan.

“Haurren  kontrako  indarkeriarik  ez!  plataforma”-­‐tik  haurren  kontrako  indarkeria  sexualak gizartean  kokatzeko  duen  garrantziaz  gain,  instituzioek  hemen  duten  ardura  ere eztabaidagai jarri  nahi  dugu:  salaketa  gehienak  ez  dira  epaitegietara  iristen,  eta  ailegatzen diren  horiek, trabaz  betetako  bide  bati  egin  beharko  diete  aurre:  huarrak  sexu-­‐abusua egon dela demostratu  beharko  dute  sistema  judizialaren  aurrean,  testigua  gehienetan  ama  izan ohi da eta  amen  hitza  zalantzan  jartzen  da  (seme-­‐alaben  manipulazioa  argudiatuta)  sistema
judizialaren  egitura  patriarkala  dela-­‐eta,  prozesua  aurrera  eramateko  behar  diren  baliabide
ekonomikoak  faltan,  edo  larriena,  zerbitzu  publikoen  eragiteko  protokoloak  berak, erasotzaileen  absoluziorako  argumentu  juridiko  bezala  erabiltzea  behin  eta  berriz.

Hau  guztiagatik,  haurren  aurkako  indarkeria  sexualaren  gaia  gizartean  kokatzeko  eta erakundeek  bermatzen  duten  legitimazioa  salatzeko  helburuarekin,  datorren  askeazkenean, ekainaren  6an,  11.15etan,  Bilboko  Areatzan  egingo  dugun  prentsaurrekora  gonbidatzen zaitugu  (euria  egitekotan  Ekoetxean,  Pilota  kalean).  Bertan,  plataformak  datorren  hilabetean burutuko  dituen  ekintzen  berri  emango  dugu.

Informazio  gehiagorako:  komunikazioa.hkie@gmail.com

Eskerrik  asko,
Komunikabideen  lana  beharrezkoa  zaigu  eragileoi  horrelako  gaiak  agendan  kokatzeko.


QUIÉN   Haurren  kontrako  indarkeriarik  ez!  plataforma
DÓNDE   Arenal  de  Bilbao  (si  llueven  en  Ekoetxea  –Calle  Pelota-­‐)
CUÁNDO   6  de  junio  a  las  11.15

Si  una  de  cada  cinco  menores  ha  sufrido  abusos  o  violencia  sexual,  ¿cuántos agresores  y  abusadores  cohabitan  en  nuestro  entorno?

¡BASTA  YA!  NOSOTRAS  TE  CREEMOS  TXIKITXU.

Distintos  colectivos  y  personas  individuales  del  tejido  social  de  Bizkaia,  a  raíz  de  una  serie de casos  cercanos  de  abusos  a  menores,  nos  hemos  dado  cuenta  de  la  necesidad  y  la urgencia que  tiene  socializar  este  tema:  teniendo  en  cuanta  los  casos  que  se  denuncian,  1 de  cada  4 niñas,  y  1  de  cada  7  niños  menores  de  13  años  sufre  abusos  sexuales  alguna vez  en  su  vida.

Desde  la  plataforma  “Haurren  kontrako  indarkeriarik  ez!”,  además  de  visibilizar  la gravedad de  los  abusos  a  menores  y  la  premura  que  tiene  que  la  sociedad  tome conciencia  sobre  este tema,  queremos  poner  el  ojo  en  el  debate  sobre  la  responsabilidad que  tienen  las instituciones:  la  mayoría  de  las  denuncias  no  llegan  a  los  juzgados,  y  los que  sí  lo  hacen,  se enfrentan  a  un  camino  lleno  de  obstáculos:  el  o  la  niña  tendrá  que demostrar  ante  el  sistema judicial  haber  sido  agredida,  la  madre  que  siempre  suele  ser testigo  principal  es  cuestionada por  el  sistema  judicial  patriarcal  (argumentando  que manipula  a  el/la  menor),  la  falta  de recursos  económicos  que  supone  el  proceso,  o  sobre todo,  cómo  los  mismo  protocolos  de actuación  de  los  servicios  públicos  se  utilizan  como argumentos  jurídicos  para  la  absolución de  los  agresores.

Por  todo  esto,  con  el  objetivo  de  situar  en  la  sociedad  el  tema  de  la  violencia  sexual contra menores  y  para  denunciar  la  legitimación  que  les  otorgan  las  instituciones, llamamos a una rueda  de  prensa  el  próximo  miércoles  6  de  junio,  a  las  11.15h  en  el  Arenal  de Bilbao  (si llueve  el  Ekoetxea,  calle  Pelota);  donde  daremos  a  conocer  las  diferentes actividades  que llevará  a  cabo  la  plataforma  el  próximo  mes.

Para  más  información:  komunikazioa.hkie@gmail.com

Eskerrik  asko,
El  trabajo  de  los  medios  de  comunicación  es  imprescindible  para  los  agentes  que  tratamos
de  situar  temas  en  la  agenda  social.